U bent hier

Topdokter Herman Tournaye inspireert op het congres.

Dinsdag 24 mei hield de Vrije Universiteit Brussel  haar eerste grote congres. Op het congres werd een uitgebreid onderzoek naar de identiteit van de VUB gepresenteerd en spraken de huidige en toekomstige rectoren over wat die identiteit in de praktijk betekent. Vrijzinnigheid en een betere band met Brussel prijken bovenaan de lijst.

 

De belangrijkste uitkomst van de identiteitsoefening van het congres is dat vrijzinnigheid voor de VUB-gemeenschap nog steeds bovenaan staat, maar dat dat wordt opgevat als vrij, zoals in vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderzoek. Daarnaast wil de VUB ook een betere band met Brussel. Ze wil met de hoofdstad een grotere wisselwerking op het gebied van internationalisering, meertaligheid, multiculturalisme en de stad als onderzoekslab voor de wetenschap.

 

Primeur

Het congres is een primeur voor de VUB. Nooit eerder werd er bij de eigen gemeenschap zo uitgebreid gepolst naar het beeld dat de universiteit uit zou moeten dragen. De VUB is begonnen aan deze grote identiteitsoefening, omdat ze als groeiuniversiteit volop in een veranderende wereld staat.

 

Metamorfose

De VUB heeft de laatste jaren grote veranderingen doorgemaakt. Het pedagogisch project werd onder de loep genomen en resulteerde in een ambitieuze onderwijsvisie en –programma’s. De onderzoeksgroepen gingen pro-actief aan de slag in vele (inter)nationale samenwerkingsverbanden en meer en meer interdisciplinair onderzoek zag het licht. Tal van onderzoek werd vertaald naar innovaties waarvan de weg naar patenten groeide en nieuwe spin-offs het licht zagen. De afgelopen zes jaar enthousiasmeerde de VUB een groeiend aantal binnen- en buitenlandse studenten om er te komen studeren. De plannen voor toekomstgerichte campussen werden gemaakt en grote bouwprojecten zien nu het licht. Door nieuwe beleidsplannen ontstond er een professionele organisatie.

 

Vrijzinnige vrijheid

Vrijzinnigheid scoorde in de enquête erg  goed. De VUB heeft vanuit haar vrijzinnigheid heel wat bakens verzet: abortus, euthanasie, fertiliteit om er enkele te noemen. De invulling die de VUB-gemeenschap tegenwoordig aan vrijzinnigheid geeft is vrijheid, zoals in vrijheid van denken, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderzoek. VUB-onderzoekers Dimo Kavadias en Didier Caluwaerts ondervroegen voor het onderzoek meer dan 3.000 studenten, professoren en alumni van de VUB om te kijken wat zij het meest typerend vonden van de VUB. Naast vrijzinnigheid was dat diversiteit en persoonlijke aanpak.

 

Vijf prioriteiten

Uit de identiteitsoefening kwamen ook vijf  prioriteiten naar boven voor de toekomst van Vrije Universiteit Brussel. De eerste is om universele en internationaal georiënteerde mensen met een open geest te vormen. De tweede om creativiteit en innovatie te stimuleren. De derde om de band met Brussel te versterken. De vierde om het vrijzinnige karakter te bewaren. En de vijfde om redelijk eigenzinnige topstudenten en toponderzoekers te vormen.

 

Brussel als sleutel

De VUB moet haar positie als Vlaamse universiteit in internationaal Brussel daarom verder uitbouwen. Brussel is de sleutel van de internationalisering. Hier zetelen de internationale instituten, de EU, de grote bedrijven. Wetenschappers en studenten moeten die unieke situatie verder benutten. De superdiversiteit die Brussel nu al heeft, is straks de norm. Brussel is het living lab voor maatschappij, onderwijs en onderzoek. Dat geeft alle studenten die het aandurven om in Brussel te studeren een voorsprong voor het leven.