U bent hier

De MOBI-onderzoeksgroep van de VUB leidt het consortium RENAISSANCE, een EU-Horizon 2020 onderzoeksprogramma.  RENAISSANCE gaat op zoek naar innovatieve manieren om lokale elektriciteitsnetten efficiënter te maken. Projectcoördinator professor Thierry Coosemans: “Lokale consumenten willen over goedkope, probleemloze energie beschikken. Er dient zodoende een verschuiving te gebeuren van centraal- gestuurde naar consument-gestuurde energievoorziening. Uiteindelijk leidt dit ook naar efficiëntere distributienetwerken en kunnen de kosten voor de consument dalen.” RENAISSANCE zal ook een voortrekkersrol spelen in de overgang naar hernieuwbare energiebronnen omdat het project werkt met door zonne- en windenergie opgewekte elektriciteit. De Brussels Health Campus in Jette is hierbij één van de vier proeflacaties. Het consortium RENAISSANCE ontving 6 miljoen € van de EU, waarvan 1,3 miljoen euro voor VUB. Het project werd gelanceerd in mei 2019 en loopt tot april 2022.

Scientists from VUB’s MOBI research group are leading an EU consortium that’s spearheading the transition to renewable energy sources and could ultimately reduce costs for consumers. RENAISSANCE, supported by the EU’s Horizon 2020 research programme, is a community-driven and scalable approach seeking innovative ways to optimise the efficiency of local power grids. As the Project coordinator Professor Thierry Coosemans states, “Local consumers want low-cost, hassle-free energy at their disposal: the key challenge is to support the shift from technology-driven approaches to consumer-driven approaches, envisioning more efficient distribution grids.”

 

Het RENAISSANCE-project wil een evenwicht vinden in productie en verbruik van wind- en zonne-energie. Het project zet daarom in op de ontwikkeling van lokale energienetten en -gemeenschappen waarin burgers en bedrijven zowel consumenten als producenten zijn. Lokale netten maken ook de handel in energie binnen- en tussen gemeenschappen mogelijk, waardoor de hoeveelheid lokaal geproduceerde energie en het aandeel hernieuwbare energie als geheel toenemen. “De aangesloten energiegemeenschappen worden door RENAISSANCE als topspelers beschouwd”, zegt prof. Coosemans. “De ambitie is om het gebruik van lokaal geïntegreerde netten op basis van  hernieuwbare energie aanzienlijk te stimuleren en met het doel consumptieprijzen met minstens 10 tot 15% te verlagen”.

 

Om innovaties voor productie en gedeelde distributie van energie te stimuleren, heeft het RENAISSANCE-project echte energiegemeenschappen op vier proeflocaties gecreëerd: de Brussels Health Campus in Jette, een skigebied in Spanje, een universiteitscampus in Griekenland en een kleine woonstad in Nederland. Elke locatie vertegenwoordigt verschillende groepen eindgebruikers, vormt een  combinatie van verschillende energiedragers en staat voor allerlei uitdagingen bij het ontwerpen van lokale elektriciteitsnetwerken.

 

De Brussels Health Campus herbergt nu al een ultramodern lokaal energienet, met onder meer een warmte- en elektriciteitsnet, afvalwaterrecuperatie en een zeer snel glasvezelnetwerk. De energieproductie en -opslag omvat fotovoltaïsche installaties, drie noodgeneratoren en een totale capaciteit van 2,5MWh aan batterijopslag. Dit micro-net bedient het ziekenhuiscomplex van de campus, 250 studentenwoningen, de faculteit Gezondheidswetenschappen, een basisschool en een fitnesscentrum. In deze proeflocatie ligt de focus op geavanceerde besturingstechnologie en maximale betrouwbaarheid.

 

Tot de vernieuwingen op de andere proeflocaties behoren onder meer slimme meters om real-time energieverbruik te registreren, stimuleringsprogramma’s en communicatiemiddelen om de  burger meer betrokken te maken en vraaggestuurde acties om het verbruik te verminderen tijdens piekuren en het te verhogen tijdens periodes met lage energiekosten.

 

Horizon 2020 is het financiële instrument voor de uitvoering van de Innovatie-Unie, een EU-initiatief dat erop gericht is het mondiale concurrentievermogen van Europa veilig te stellen. RENAISSANCE ontving een bedrag van 6 Mio €, waarvan 1,5 Mio € voor de VUB. De onderzoeksgroep MOBI heeft door de financiering vier doctoraatsonderzoekers kunnen aanstellen.