U bent hier

Studenten nemen deel aan de schrijfmarathon van Amnesty International

In aanloop van de viering van 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens organiseerden de VUB en Amnesty International vandaag een gezamenlijke actie om aandacht voor mensenrechten te vragen. Met de actie willen de initiatiefnemers erop aandringen dat ieder mens het recht heeft op een menswaardig bestaan.

 

“Amnesty International is zeer blij dat de studenten en docenten van de VUB deelnemen aan de wereldwijde Schrijfmarathon. Al die brieven hebben wel degelijk grote impact: onschuldige mensen worden vrijgelaten, belaagde mensenrechtenactivisten worden beter beschermd of gebrekkige wetgeving wordt bijgestuurd. Het loont dus echt de moeite om in je pen te kruipen”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. Hij kwam zelf de actie ondersteunen en samen met rector Caroline Pauwels schreven ze een paar brieven.

"Al die brieven hebben wel degelijk grote impact."
-
Wies De Graeve, directeur Amnesty International Vlaanderen

De mensenrechten liggen de rector nauw aan het hart: “Toen de rook boven het puin in Europa, Japan en andere delen van de wereld stilaan begon op te trekken, keurden de kersverse Verenigde Naties een uitermate belangrijke tekst goed: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensenrechten gaan hand in hand met rede, humanisme en vooruitgang. Het is van groot belang dat we dat blijven inzien. En dat we schendingen van de mensenrechten, waar ook ter wereld, blijven aanklagen.” 

Want wat op 10 december een viering zou moeten zijn blijkt vandaag vooral een moeilijk pad. Internationale afspraken worden openlijk in vraag gesteld. De mensenrechten zijn zelfs in Europa en in België lang geen vanzelfsprekendheid meer.

 

Maar talloos zijn ook voorbeelden van verzet tegen de uitholling van de mensenrechten. De VUB sluit zich als fervente aanhanger van mensenrechten aan in dit verzet. Mensenrechten zit in het DNA van onze universiteit. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is voor de Vrije Universiteit Brussel als een  soort magna charta waarrond onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement draait. De schrijfactie was dan ook een succes.

"Het is van groot belang dat we schendingen van de mensenrechten, waar ook ter wereld, blijven aanklagen.”
-
Caroline Pauwels, rector VUB