U bent hier

De VUB gaat opnieuw stapsgewijs open. De universiteit heeft gisteren al haar personeelsleden gevraagd om terug naar de campussen te komen en niet langer van thuis uit te werken. De lessen blijven wel geschorst. Veel kotstudenten zijn immers naar huis vertrokken. 
 
 

 

Eerder had de VUB beslist om tot het einde van de week volledig te sluiten, nadat dinsdagnamiddag enkele gebouwen op politiebevel waren ontruimd en er sprake was van een concrete dreiging, met de nabijgelegen kazernes als mogelijk doelwit. De situatie is intussen veranderd. Er is geen specifieke dreiging meer, ook het openbaar vervoer in Brussel is op enkele lijnen na weer op gang gekomen. 
 
De campussen en de gebouwen zijn dus opnieuw toegankelijk, wel blijven de veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met dreigingsniveau 4 van kracht. Dat wil concreet zeggen dat het aantal toegangen tot de gebouwen beperkt blijft, dat er verhoogde bewaking is en dat iedereen een personeels- of studentenkaart zichtbaar moet dragen. Wie ze niet ter beschikking heeft, kan vanaf morgen donderdag terecht op het infopunt en bij de personeelsdienst. Daar zijn ook lanyards  en badgehouders te verkrijgen. 

De universiteit zal als werkgever een flexibele houding aannemen naar personeelsleden die intussen al andere regelingen hebben getroffen.  
 

 

Externen moeten eerst contact opnemen met de betrokken diensten om toegang te krijgen of om informatie te bekomen over de laatste stand van zaken.
 

De meeste evenementen op de campussen zijn afgelast. De universiteit vraagt aan organisatoren van evenementen die toch nog zouden plaatsvinden om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, gezien het dreigingsniveau 4 van kracht is.