U bent hier

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is aan zijn vierde editie toe. Dit jaar staat het meertalige en interdisciplinaire keuzevak voor studenten, dat eveneens een lezingen- en activiteitencyclus voor het brede publiek is, in het teken van Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet. Geen toeval, 100 jaar na het einde van de voor onze contreien zo ingrijpende eerste wereldoorlog. Met het thema wil de reeks zoals altijd aanzetten tot kritische reflectie over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 

 

Zal de 21ste eeuw vredevoller zijn dan de 20ste? ‘Nie wieder Krieg’ klonk het na de Eerste Wereldoorlog. Bij zijn eeuwherdenking lijkt wereldvrede jammer genoeg een verre droom. Groeiende ongelijkheden, uitputting van natuurlijke grondstoffen, burger- en handelsoorlogen, toenemende vluchtelingenstromen…  Conflict en onrechtvaardigheid zijn de wereld nog lang niet uit. 

 

In vier lezingen reikt Redelijk Eigenzinnig inzichten aan over conflicten. De inaugurale lezing vindt plaats op dinsdag 16 oktober, en wordt gehouden door Gertrudis Van de Vijver. De bekende professor in de filosofie staat stil bij de ideën van Immanuel Kant over oorlog en vrede. De drie andere lezingen belichten de manier waarop kunstenaars zich engageerden in tijden van conflict en hoe critici en latere generaties hun engagement duidden (Joes Segal, Art en Crisis), hoe naties hun oorlogen herinneren (Sophie De Schaepdrijver, Remembering the War in Public Space), en de rol van de productie en al dan niet illegale uitvoer van wapens in België (Nils Duquet, Guns For Sale. Legal and Illegal Arms Trade in Belgium). 

 

Al de vermelde lezingen vinden plaats in 2018 en worden in 2019 gevolgd door andere lezingen. Zoals altijd zijn de lezingen aanleiding tot verschillende workshops en debatten met betrekking tot hun onderwerp. Daarbij gaan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers in gesprek met studenten en het brede publiek. Brussel als stad vormt hierbij een belangrijke inspiratiebron en klankbord. 

 

Op die manier wil Redelijk Eigenzinnig de brug slaan tussen de academische wereld, het werkveld en de publieke sfeer. Studenten die zich inschrijven voor het vak, werken in een multidisciplinair team aan een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit organisatie. De publieksactiviteiten gaan door op diverse Brusselse locaties en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Met deze actiepostkaart richt Redelijk Eigenzinnig de aandacht van de studenten op de maaltijden uit conflictgebieden die het studentenresto op de campus in Etterbeek aanbiedt tijdens de eerste week van het nieuwe academische jaar.

 

Om de studenten te helpen inleven in de impact van conflict op het leven van alledag, biedt het studentresto op de VUB-campus van Etterbeek in deze eerste week van het nieuwe academische jaar de optie aan te kiezen voor een menu uit een conflictgebied - onder de noemer ‘Redelijk explosief eten deze week’.

Zin om mee te denken?
Als VUB-student kan je je inschrijven voor het interdisciplinaire vak. Meer informatie kan je hier vinden.

 

Wens je als niet-student één van de activiteiten of lezingen bij te wonen, dan kan je hier registreren.

 

Wil je een interdisciplinair studententeam aan de slag laten gaan met een steunvraag vanuit jouw organisatie? Bekijk de projectvoorstellen hier.

Redelijk Eigenzinnig doet je kritisch nadenken

Enkele enthousiaste reacties op de vorige edities