U bent hier

Dit jaar staat de ‘Week van de Pleegzorg’ in het teken van de grootouders die de zorg van hun kleinkinderen overnemen. Uit meer dan een op de vier pleegzorgsituaties blijkt het kind bij zijn of haar grootouders te wonen. Voor deze pleeggrootouders is het niet altijd evident om plots fulltime voor hun kleinkinderen te zorgen. Zo toont onderzoek van de VUB aan dat pleeggrootouders aangeven soms financiële moeilijkheden en gebrek hebben aan technologische vaardigheden. Ook stellen zij zich vragen wat de gevolgen zijn als ze door gezondheidsredenen niet meer voor hun pleegkinderen kunnen zorgen. Met deze gegevens wil de organisatie Pleegzorg Vlaanderen aan de slag te gaan om pleeggrootouders niet aan hun lot over te laten. Lees meer op metrotime.be.