U bent hier

Linsy Raaffels wint de Brussels Studies Institute award met haar masterthesis. (Foto Ⓒ Filip Van Zandycke)

Op 25 november 2016, tijdens de Nacht van de Kennis over Brussel ontving onderzoeker Linsy Raaffels de Brussels Studies Institute Award. Ze ontving de prijs voor haar thesis: ‘Architects’ houses in Brussels: from the late 18th until the 20th century’. Deze prijs bekroont de masterthesis die het meest bijdraagt tot een betere kennis over Brussel. Begin januari 2017 ontving ze dan weer de INNOVIRIS-Doctirisbeurs, waardoor ze haar thesis de komende vier jaar verder kan uitdiepen.

 

Voor informatie over de opleiding architectuur kan u hier terecht.

 

In de thesis geeft Linsy een grondige analyse van architectenwoningen, hun relevantie voor de architecten hun oeuvre en hun rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze evalueerde daarvoor 252 woningen en deed dat door een veelledig onderzoek. Deze analyse ondersteunt toekomstige waardebepalingen en vrijwaart zo het architecturaal erfgoed in Brussel.

 

De resultaten van het onderzoek kan u hier bekijken. Lindsy’s promotoren waren Inge BertelsStephanie Van de Voorde en Jonas Lindekens.

Aansluitend op haar master thesis start Linsy een doctoraatonderzoek bij ARCH. Onder het promotorschap van prof. Inge Bertels en Stephanie Van de Voorde zal ze in samenwerking met Barbara Van Der Wee Architecten werken aan valorisatiestrategieën binnen hetzelfde onderwerp.

 

Doctirisbeurs

Met deze beurs wenst Innoviris de samenwerking tussen de academische en industriële/professionele wereld binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren. Het onderzoek “Architects’ houses in Brussels. Strategies for valorization” zal zich focussen op 19de- en 20ste-eeuwse architectenwoningen in Brussel en daarbij ook nagaan hoe deze architectenwoningen evolueerden. Linsy Raaffels zal onder het promotorschap van prof. dr. Inge Bertels en prof. dr. Stephanie Van de Voorde (VUB, Vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen), en in samenwerking met Barbara Van der Wee Architects, de karakteristieken en kwaliteiten van architectenwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definiëren en strategieën voor kwaliteitsvolle restauratie- en renovatieprojecten uitwerken. Bovendien zal zij via verschillende media dit patrimonium van onze hoofdstad valoriseren naar het breder publiek toe, o.a. onder de vorm van best practices, nieuwe restauratietechnieken en aanbevelingen voor zowel experten zoals architecten, maar ook voor eigenaars, bevoegde instanties en andere belanghebbenden.