U bent hier

De Vrije Universiteit Brussel nam samen met Inland Navigation, Durabrik, Fockedey, Netwerk Duurzame Mobiliteit en Colruyt Group deel aan het Mobiliteitscongres “Connecting the Dots”. Het congres vond plaats in aanwezigheid van mobiliteitsminister Pascal Smet. Met verschillende spelers uit de samenleving werd nagedacht over mobiliteitsvraagstukken. Dit gebeurde onder andere via het spelen van een gloednieuw en bijzonder spel “Mobility: a serious game”. Deze game heeft tot doel een breder draagvlak te creëren voor een meer duurzame mobiliteit. Het mobiliteitsvraagstuk kan enkel maar aangepakt worden als de handen in elkaar geslagen worden. Mobiliteitsprofessor aan de VUB, Cathy Macharis, is een van de initiatiefnemers.

 

Mobiliteit: “a serious game” waarbij verbinding nodig is
In het voorjaar van 2016 kwamen 6 geëngageerde burgers (Professor Cathy Macharis van de VUB, Karin De Schepper van Inland Navigation Europe & Clean Air Bxl, Steven Vanden Brande van Durabrik, Guibert Boone van Fockedey, Miguel Vertriest van Netwerk Duurzame Mobiliteit en Koen De Maesschalck van Colruyt Group) samen om als visiegroep “iets” te doen rond het mobiliteitsvraagstuk en na te denken over de verandering naar een meer duurzamere mobiliteit.

 

Koen De Maesschalck, Divisiemanager Corporate Affairs bij Colruyt Group, verduidelijkt: “er staan een pak heikele punten op de mobiliteitsagenda: van de nood naar een betere infrastructuur van de wegen, over problematieken zoals nachtleveringen en uiteindelijk het vraagstuk van hoe we kunnen evolueren naar een meer duurzame mobiliteit. We kunnen dit niet alleen oplossen en wilden krachten bundelen: dit verhaal in co-creatie met anderen aanpakken, weg van die afwachtende houding die vandaag vaak nog heerst rond mobiliteit”. 

 

Onder begeleiding van Sandra Schruijer, prof. Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht kwam de groep tot de conclusie dat via een spel mogelijks verlichting kon gebracht worden in onze mobiliteitsknoop. Geïnspireerd door het werk van Laurent Bontoux van JRC (Europese Commissie) maakte de visiegroep een mobiliteitsspel (een ‘scenario game’), dat is voorgesteld tijdens het congres “Connecting the Dots”. 

QED: Mobility is a serious game 

QED: Mobility is a serious game 

QED: Mobility is a serious game 

QED: Mobility is a serious game 

QED: Mobility is a serious game 

Het doel van het spel is om al spelenderwijs verschillende standpunten  te overbruggen zodat de diverse actoren elkaar vinden in oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek.  Daarnaast stimuleert het spel ook de creativiteit zodat het wellicht ook nieuwe ideeën en mogelijkheden aan de oppervlakte kan brengen. “Een unieke manier om het mobiliteitsverhaal te bekijken”, zo vindt Cathy Macharis van VUB. “Doordat je met verschillende partijen het spel speelt, krijg je echt een kruisbestuiving en kan je je makkelijker in de rol van een ander verplaatsen , zo  diens situatie begrijpen en eventueel tot oplossingen komen”.

 

Het spel kan aangekocht worden via The Shift in Brussel voor 25 euro, en zal ook te downloaden zijn op hun website

 

“Connecting the dots”: samen inspireren en aanmoedigen naar meer duurzame mobiliteit
Het is Colruyt Group die dit jaar optreedt als ‘voice’ of woordvoerder van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDG’s). Samen met 7 andere Belgische organisaties helpt de retailer die doelstellingen bekender te maken bij het grote publiek in België. Daarnaast wil Colruyt Group zo veel mogelijk mensen en organisaties inspireren en aanmoedigen om zelf ook actief mee te werken aan meer duurzame ontwikkeling. Koen De Maesschalck: “Het feit dat we mee onze schouders zetten onder dit congres, past hier perfect in: dit specifieke initiatief kadert in de SDG’s 11 (leefbare steden) en 17 (partnerships). We zijn heel blij dat we dit samen met onze partners kunnen verwezenlijken en willen hier ook onze maatschappelijke rol als retailer verder opnemen”. 

 

Het congres stond in het teken van ‘verbinden’: het bewust verbinden van actoren of zorgen dat  er een connectie kan ontstaan, zodat er nieuwe of vernieuwde impulsen worden gegeven aan het mobiliteitsdebat. Na een keynote van CEO Jef Colruyt, Professor Mobiliteit Cathy Macharis (VUB) en Ministers Pascal Smet, Ben Weyts en Marie-Christine Marghem, werd het spel als eerste verbindende factor bovengehaald. Na het spel kwamen verschillende business-pitches rond mobiliteit aan bod en werd ook gekeken of het spel zelf nieuwe ideeën heeft opgewekt waarrond kan worden samengewerkt.

 

Meer informatie over “Mobility: a serious game”
Een filmpje met meer achtergrond over het spel en de bedenkers van het spel vindt u hier op de facebook-pagina van Mobi.  Er zijn 4 werelden waarin je het spel kan spelen. Ze geven een mogelijke context waarbinnen je acties onderneemt: 

 

- Harmonia, focus op ik-welzijn: Een wereld in harmonie tussen natuur, individu en welzijn. Kleinschalig en lokaal gericht streven naar persoonlijk geluk staat centraal.

 

- Symfonia, focus op collectief-welzijn: Hier staat het collectief welzijn centraal en het individu ervaart de meerwaarde van het collectieve systeem.

 

- Silicon Europe, focus op ik-welvaart: Collectieve welvaartsgroei door sterke individuele prestaties is het leidmotief. Er is een hoge concurrentie en competentie.

 

- Communopolis, focus op collectief-welvaart: Een sterk collectief gezag draagt bij tot welvaart voor velen. Het individu is ondergeschikt.

 

Doordat je verplicht wordt je in de rol van een ander te verplaatsen, krijgen spelers vaak een nieuwe, frisse kijk op het mobiliteitsverhaal. Daardoor verhoogt de kans dat er nieuwe inzichten ontstaan die een mogelijke doorbraak kunnen brengen in mogelijke impasses.