U bent hier

Neem deel aan de VUB Student Conference op 21/2/2018. Wie snel inschrijft maakt kans op een zitje in één van de focusgroepen.

Het International Students Platform en de Studentenraad roepen alle VUB studenten op om deel te nemen aan een conferentie die de studentenparticipatie moet dynamiseren. Volgens Jimmy Hendry Nzally, initiatiefnemer en doctoraatstudent politieke wetenschappen, is er nood aan een debat over de kernwaarden van de VUB. De discussie moet studenten er niet alleen toe aanzetten om zich met waarden zoals kritisch denken te vereenzelvigen, maar ook de samenwerking tussen Belgische en internationale studenten verbeteren.  

 

Jimmy is altijd al een geëngageerde student geweest. In Gambia stichtte hij zelf reeds een semester programma met als titel The University of the Gambia Leadership Fellowship. Dit gaf de studenten de kans op grassroot level problemen te bestuderen en oplossingen of aanbevelingen aan te reiken.

Jimmy Hendry Nzally, founder of ASCOM (VUB African Students' Community) and chairman of the ISP (International Students Platform, advisory committee of the Student Council)

Ook hier engageerde hij zich al snel. ASCOM is bijvoorbeeld het resultaat van zijn wens om de Afrikaanse studenten uit hun comfortzone te halen en te confronteren met hun Belgische medestudenten.

 

Als voorzitter van het ISP vindt hij het hoognodig dat alle studenten zich zouden uit spreken over onze kernwaarden, en meer bepaald over opnieuw het kritisch denken en de internationalisering. Voor geboren en getogen VUB’ers zijn dat geen vraagstukken, maar Jimmy is er van overtuigd dat enkel een discussie ten gronde ook de studenten zal engageren om zich er mee te vereenzelvigen.

 

Van daar zijn voorstel een conferentie te organiseren die alle studenten de kans moet bieden zich daarover uit te spreken. Die moet leiden naar een hechtere samenwerking tussen de Belgische en internationale studenten, misschien ook een platform waarop de studenten zich engageren in een gedeelde visie op medebestuur, en hopelijk ook naar enkele concrete aanbevelingen.

 

Praktisch: De conferentie verloopt in twee delen. Het eerste start om 17u met volgende focusgroepen:

1. Rol van universiteitsstudenten in internationalisering

2. Interactie tussen lokale en internationale Studenten buiten de leslokalen

3. Versterken van studenten leiderschap en engagement

4. Integratie van vluchtelingen en migranten: VUB als casestudy

 

Voor die focusgroepen zijn de plaatsen beperkt. Jimmy mikt op maximaal een twintigtal deelnemers. Interesse?  Schrijf je snel in!  https://student.vub.be/events/2018/vub-student-conference

 

Daarna volgt de ‘Town-Hall Meeting’ waarin de focusgroepen hun conclusies zullen voorleggen aan het topmanagement van de VUB. Deze gaat door in de promotiezaal (D2.01) om 18u00.