U bent hier

De Vrije Universiteit Brussel presenteert “MOTUS”: een online softwaretoepassing die het wetenschappers toelaat om data van hun respondenten on-the-go te registreren en vlotter en efficiënter te verwerken.  Rond dit platform voor dataverzameling werd recent “hbits” opgericht, een spin-off die uit de faculteit Sociale Wetenschappen van de Brusselse universiteit ontstond.

 

Om het gedrag van consumenten, medewerkers of burgers te begrijpen, is het belangrijk ook de context van het handelen bij het verzamelen van gegevens mee te nemen. Huidige onderzoeksmethodes naar hoe mensen hun tijd besteden, houden onvoldoende rekening met waarom ze zich zo gedragen en zijn bovendien complex en duur. Daarom werd MOTUS aan de Vrije Universiteit Brussel ontwikkeld.

 

Tijdsregistratie geeft een beeld van welke activiteiten mensen op welke momenten van de dag, de week en het jaar uitvoeren. Om deze gedragspatronen (habits) in kaart te brengen, wordt aan respondenten meestal gevraagd een dagboek bij te houden dat vervolgens gecodeerd wordt door de onderzoekers. Dat is bijzonder tijdrovend en bovendien wordt enkel de vaste context (plaats, met wie) waarbinnen mensen handelen of zich bewegen meegenomen in de gegevensverzameling.  

 

Tijdsregistratie on-the-go
Om hierop een antwoord te bieden werd aan de onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat – De tijd onthult alles) van de VUB een innovatieve methodologie ontwikkeld waarmee respondenten hun tijdsbesteding on-the-go kunnen registreren. Het resultaat daarvan is MOTUS (Modular Online Time Use Software), een app die het respondenten mogelijk maakt op een vlotte manier hun activiteiten bij te houden, en een achterliggend platform dat een efficiënte organisatie van het veldwerk en de databanken faciliteert. MOTUS stelt bovendien de context (zoals tijd, ruimte, sociaal, psychologisch, …) van de handeling centraal, wat noodzakelijk is om de situatie waarin een groep of organisatie zich bevindt te begrijpen om hier vervolgens oplossingen aan te bieden. De tool werd onder meer succesvol ingezet bij een grootschalig Vlaams tijdsbestedingsonderzoek bij 10.000 leerkrachten in 2018.

 

Naar buiten treden met eigen bedrijf

Intussen is MOTUS uitgegroeid tot een uiterst handig en veelzijdig platform voor dataverzameling waarmee allerlei gedragsgegevens zoals tijdsbesteding, verplaatsingen, mediaconsumptie, uitgaven, enz. worden verzameld en geanalyseerd.

 

Om de tool verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor onder meer bedrijven, overheden of andere academische instellingen werd recent met steun van Innoviris de VUB-spin-off “hbits” opgericht. Ignace Glorieux, professor en gerenommeerd onderzoeker in tijdsbesteding, licht toe: “MOTUS komt eigenlijk voort uit een eigen onderzoeksnoodzaak, maar het platform heeft ook ontzettend veel potentieel voor andere partijen. Denk maar aan de overheid: die kan niet zomaar een beleid uitstippelen zonder te kijken naar hoe mensen werkelijk leven.”  Joeri Minnen, onderzoeker bij TOR en huidig zaakvoerder van hbits:Hbits werkt vandaag in opdracht van nationale en internationale statistische bureaus, socio-culturele organisaties, internationale consultancy bureau’s en commericiële ondernemingen. Maar onze ambities reiken natuurlijk nog verder. We zijn de VUB en Innoviris zeer dankbaar voor de ondersteuning en kansen die ze dit bijzondere project geven. We blijven ook innoveren, zoals het inbouwen van GPS en de communicatie met sensoren en wearables bij MOTUS.” 

 

“De VUB wil de muur die nog te vaak tussen de academische wereld en maatschappij staat doorbreken en via onderzoeksinnovaties meewerken aan de vooruitgang van onze samenleving. Hbits is daar absoluut een mooi voorbeeld van. We zijn zeer blij hen te kunnen ondersteunen.” Hugo Thienpont, Vicerector Innovatie en Valorisatie.

 

Meer informatie over hbits: