U bent hier

Studenten die in Brussel naar een hogeschool of kunstschool gaan, zijn in het algemeen zeer te spreken over de stad. Zowat de helft (48 %) ziet er zichzelf na de studies blijven wonen. Bij universitairen ligt dit aandeel zelfs hoger, namelijk 56 %. Deze en andere cijfers vallen te lezen in het rapport van de tweede fase in het onderzoek naar de kwaliteit van het studentenleven, dat werd uitgevoerd in opdracht van ATO, het agentschap voor territoriale ontwikkeling van Brussel.

48 % of the college and art school students now studying in Brussels is likely to stay in Brussels after their studies. That portion is even higher with university students, namely 56 %. These and other figures can be read in the report of the second phase of the inquiry into the quality of student life in Brussels that was commissioned by ATO, the agency for territorial development of Brussels.

De resultaten van het onderzoek moeten dienen als leidraad om het studentenleven in Brussel te verbeteren. Uiteindelijke bedoeling is ervoor te zorgen dat studenten uit het hele land voor Brussel kiezen voor hun hogere opleiding, waardoor de kansen ook verhogen dat ze er blijven wonen na de voltooiing van hun studies.

 

Internationaal, geanimeerd en vol toekomstperspectieven
Als redenen om na de studies in Brussel te blijven, halen studenten de internationale, cosmopolitische en multiculturele dimensie van de stad aan. Ook het rijke jobaanbod speelt een belangrijke rol. Verder verwijzen ze naar de brede waaier van activiteiten die er plaatsvinden, de nabijheid van voorzieningen en het vlotte openbare transport. Argumenten tégen de stad waren dan weer de kost van het leven, de files en het drukke verkeer, de vuiligheid en verontreiniging, en (het gevoel van) onveiligheid.

 

Brussel is overigens de grootste studentenstad van België, en neem een kwart van alle studenten die in ons land hoger onderwijs volgen voor haar rekening. De stad staat met de 61ste plaats ook hoog gerangschikt in de gerenommeerde QS-lijst van beste studentensteden van de wereld.

 

Fases 1 en 2 van het rapport ‘Blik op het studentenleven ‘ kunnen worden gedownload via de site van ATO.