U bent hier

Iedereen begaan met het klimaat. En? Wat doen we er zelf aan? Professoren uit verschillende disciplines staan in de nieuwe HENRI uitgebreid stil bij het heersende klimaatdebat. Ook rector Caroline Pauwels gaat vragen omtrent klimaat en duurzaamheid niet uit de weg.

Is a sustainable future within our reach? Sebastian Oberthür, who teaches environmental and sustainable development at our Institute for European Studies, points out that renewable energy is often cheaper than using fossil fuels, and Marijke Huysmans, a professor in groundwater hydrology, has a solution for water shortages. The models predict more and longer periods of drought in summer and heavier rainfall in winter, but these two things don’t cancel each other out. So we must come up with innovative solutions. Our mobility too requires a new approach. Sustainable mobility is a complex story in Belgium – how can we make it better? Read all about it in HENRI.

Kunnen we stoppen met praten over duurzaamheid?
En gewoon aan de slag gaan. Collega Sebastian, Oberthür, die milieu- en duurzame ontwikkeling doceert aan ons Institute for European Studies, stelt vast dat duurzame energie nu al vaak goedkoper is dan fossiele energiebronnen. Dat maakt dat de keuze waarvoor we staan, eigenlijk geen keuze meer is. Toch? Misschien voelen we het aan ons water. De lange hete zomer van vorig jaar maakte immers duidelijk dat onze waterhuishouding niet goed zit. Volgens professor in grondwaterhydrologie Marijke Huysmans zou waterschaarste in de zomer weleens het nieuwe normaal kunnen worden. De modellen voorspellen meer en langere periodes van droogte in de zomer en meer hevige regenval in de winter. Maar het ene compenseert het andere niet. Tenzij we ingenieuze oplossingen bedenken, en dat is nu net wat wetenschappers doen.

 

Moeten we minder mobiel worden?
Want ook onze mobiliteit vraagt om een nieuwe aanpak. Bij de interdisciplinaire onderzoeksgroep MOBI pleit onderzoeker Geert te Boveldt ervoor om alle betrokken partijen mee in het bad te trekken. Duurzame mobiliteit is sowieso een complex verhaal in België met zijn ruimtelijke versnippering. We moeten geconcentreerder gaan wonen. Hoe? Dat leest u allemaal het nieuwe nummer van HENRI.

 

Spreken de feiten wel altijd voor zich?
Vorige maand hebben we een VUB-eredoctoraat uitgereikt aan de Zweedse statisticus Hans Rosling (postuum, want hij is overleden), aan zijn zoon Ola en zijn schoondochter Anna Rosling Rönnlund. Ola en Anna hebben Factfulness, het magnum opus van Hans Rosling, na zijn dood in 2017 afgewerkt. Het boek toont overtuigend aan dat het veel beter gaat met onze wereld dan pakweg vijftig jaar geleden. Vandaag is er aanzienlijk minder extreme armoede, minder kindersterfte en zijn er meer onderwijskansen.

 

De grote verdienste van de Roslings is dat ze de Gapminder Foundation hebben gesticht. Gapminder heeft software ontwikkeld die internationale statistieken omzet in bewegende, interactieve en aansprekende grafieken. Feiten, cijfers en data alleen zijn immers niet genoeg. Minstens even belangrijk is de manier waarop we over die feiten, cijfers en data communiceren, er een overtuigend verhaal van maken. Zowel bij hoopgevende data als bij verontrustende vaststellingen. Het is dus uitermate belangrijk dat wetenschappers goede communicatoren zijn. Zoals die andere kersverse eredoctor van de VUB, de Nederlandse natuurkundige Robbert Dijkgraaf. In disruptieve tijden is het immers meer dan ooit noodzakelijk dat wetenschappers en universiteiten de dialoog met de samenleving aangaan.

 

Ontdek hier alle artikels van de nieuwe HENRI.