U bent hier

De VUB en Brussel hebben altijd al iets met elkaar gehad, maar het kon meer. De universiteit grijpt haar academische openingszitting van dit jaar aan om (eindelijk) de banden nog nauwer aan te halen. Voor de eerste keer in haar bestaan trekt ze voor de plechtigheid naar het centrum, meer bepaald naar Bozar. En doet dit meteen in een bonte, duurzame stoet.

Het zal opkijken zijn, dinsdag 22 september. Om halftwee ‘s middags zetten zich dan namelijk twee heel aparte stoeten in beweging. Studenten, personeel en profs zakken van op de campussen van Jette en Etterbeek in bussen, elektrische auto’s en op fietsen af naar het Paleizenplein voor het Koninklijk Paleis. Vandaar gaat de stoet dan met veel vertoon van professoraal togagewapper te voet verder naar het Paleis voor Schone Kunsten Bozar voor de laatste academische openingszitting met Paul De Knop als rector. Thema: ‘VUB… meer dan studeren alleen.’

 

Unieke ligging in unieke stad

De Vrije Universiteit Brussel wil met deze Academische Opening haar speciale relatie met haar thuisstad benadrukken. Brussel is een stad van internationale allure, netwerken, meertaligheid, globale economie en diversiteit. Kortom: een unieke troef in België en zelfs in Europa. Met haar stoet van 200 fietsers, 6 bussen, enkele elektrische wagens laat de VUB haar duurzame band met die unieke stad zien.

 

Maatschappelijke relevantie in de kijker

De stoet wordt gegarandeerd een van de meest opgemerkte elementen van de academische opening. Maar ze drukt ook de bekommernis van de Vrije Universiteit Brussel uit om haar maatschappelijke relevantie blijvend naar voren te schuiven. Daarom bouwt de universiteit haar netwerk verder uit met burgers, politiek, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zo wil ze haar bijdrage aan een duurzame samenleving te vergroten.

 

Naar een samenwerkingsmaatschappij

Netwerken, samenwerken en zoeken naar gezamenlijke win-winsituaties: het speelt ook in het persoonlijke en professionele leven een essentiële rol. De VUB stelt zich met haar onderwijsvisie dan ook uitdrukkelijk de opdracht haar studenten op te voeden tot ‘redelijk eigenzinnige individuen’ die als wereldburgers het engagement aangaan voor een duurzame, humanitaire maatschappij. Vandaar het credo dat de ‘VUB… meer dan studeren alleen’ is. Om dit te benadrukken start ze dit academiejaar dan ook met een reeks hoorcolleges en debatten  waarin studenten worden aangezet tot nadenken over mens en maatschappij. Afspraak dinsdag in Bozar voor meer bijzonderheden…