U bent hier

De Tesla niet milieuvriendelijk? Vergelijk hem eens met de door de baas geleverde dieselbak. Het elektrische showbeestje is vier keer zo schoon. Elektrische wagens zijn hard nodig om het klimaat te redden. Willen we de doelstellingen van de Europese Unie halen om in 2030 dertig procent minder uit te stoten, dan moeten we hier vol op inzetten, vindt prof.dr. Joeri Van Mierlo, directeur van onderzoeksgroep MOBI.

 

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel staan klaar met oplossingen voor het klimaat. Je leest er alles over op www.vub.be/klimaat.

 

Recent werd de duurzaamheid van de Tesla in twijfel getrokken in nieuwsartikel op VRT NWS, in Knack en het online autoblad VROOM. Maar in het dagelijks gebruik stoten elektrische wagens vier keer minder fijnstof uit en twintig keer minder stikstofoxides. Daarbij is de emissie van de uitlaatpijp gerekend en de uitstoot bij de productie van benzine en diesel alsook de productie van elektriciteit. Willen we de doelstellingen van de Europese unie om in 2030 dertig procent minder uitstoot, dan moeten we hier vol op inzetten.

Gelukkig hebben we daartoe ook volop kansen.  De batterij van de elektrische wagen – mijn vakgebied - zorgt voor de grootste milieubelasting, naast de elektriciteitsopwekking. Aan de productie van de batterij kan nog flink wat worden gesleuteld. Afhankelijk van de chemische samenstelling, krijg je batterijen die meer of minder elektriciteit kunnen opslaan, die al dan niet duurder zijn, die al of niet langer meegaan. Er wordt hier heel veel onderzoek naar gedaan om daarin de beste oplossing te vinden. Het soort batterij heeft ook invloed op de hoeveelheid CO2 die vrijkomt om een batterij te maken. Zo komt er bij het ene type batterij drie keer meer CO2 vrij dan bij het andere soort batterij. De keuze van de batterij heeft dus een invloed op de milieuvriendelijkheid van een elektrisch voertuig. Tevens zal massaproductie van batterijen voor voertuigen fabrikanten in staat stellen om de processen steeds verder te optimaliseren, zodoende de kostprijs en de milieu-impact sterk te reduceren. Daarnaast kan recyclage en hergebruik van materialen in deze batterijen soelaas brengen.

Willen we de doelstellingen van de Europese Unie halen om in 2030 dertig procent minder uit te stoten, dan moeten we hier vol op inzetten.
-
Joeri Van Mierlo

Maar ook de grootte van de batterij doet ertoe. Hoe groter de batterij, hoe meer hij impact heeft op het klimaat. En laat het nu juist de wens van veel burgers zijn om een grote wagen te hebben: om de boodschappen mee te doen, naar het werk te gaan, naar het vakantieadres in Spanje te rijden. Zo’n wagen heeft een grote batterij nodig.

 

Ook de opwekking van elektriciteit voor de Tesla of om het even elk ander merk, gaat gepaard met CO2 emissies. Dit halen we het beste niet uit steenkool of aardolie, zoals dat nu soms gebeurd. Dan win je met elektrische wagens zo goed als niets. Alternatieven zijn veel gunstiger. Zonne- en windenergie leveren een zeer substantiële bijdrage in de reductie van de CO2 emissies. Dus hoe meer we daarop inzetten hoe beter.

 

Wat leren we hier nu uit? Kiezen voor een elektrische wagen is beter dan kiezen voor een brandstofwagen uit dezelfde klasse. Kiezen voor een kleine elektrische wagen is beter dan kiezen voor een grote. Maar we zullen nog meer inspanningen op de weg moeten doen om het klimaat te redden. Mochten we allemaal zo verstandig zijn dat alle wagens die in 2030 gekocht worden elektrisch zijn, dan nog haalt Vlaanderen de klimaatsdoelstellingen niet. 

Hoe groter de batterij, hoe meer hij impact heeft op het klimaat.
-
Joeri Van Mierlo

Maar we zullen nog meer inspanningen op de weg moeten doen om het klimaat te redden. Mochten we allemaal zo verstandig zijn dat alle wagens die in 2030 gekocht worden elektrisch zijn, dan nog haalt Vlaanderen de klimaatsdoelstellingen niet. Het belangrijkste wat je persoonlijk kan doen, is je benenwagen gebruiken. Of ga met de fiets. Aangevuld met goed openbaar vervoer ben je daar zelfs behoorlijk mobiel mee. Als je echt een wagen nodig hebt, bekijk dan eens of ze echt wel zo groot moet zijn. Of lijken nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals car sharing, iets voor jou? Een kleine elektrische wagen voor dagelijks gebruik aangevuld met een grotere wagen voor vakanties in je mobiliteits-leasing pakket? Of een mobility-as-a-service abonnement, waar je toch af en toe een wagen kan gebruiken als het beter uitkomt.

 

Maar dan zijn we er nog niet, ook collectief moeten we aan de slag. Tegen 2030 zal het aantal afgelegde kilometers over de weg naar verwachting nog veel hoger zijn dan nu.  Dit komt voornamelijk door het toenemend goederenvervoer, aangedreven door globalisering en e-commerce, waarvoor nog maar weinig elektrische alternatieven beschikbaar zijn. Ook dat moeten we aanpakken. Of de transportsector moet haar verantwoordelijkheid afschuiven op de landbouwsector of op gezinnen die hun huizen nog beter moeten isoleren. Dat zijn gezamenlijke keuzes.

 

In ieder geval zijn we zonder elektrische wagens nog veel verder van huis.

Kiezen voor een elektrische wagen is beter dan kiezen voor een brandstofwagen uit dezelfde klasse. Kiezen voor een kleine elektrische wagen is beter dan kiezen voor een grote
-
Joeri Van Mierlo