U bent hier

Op 5 december 2017 werd de zesde editie van het Freedom of Thought Report voorgesteld in het Europees Parlement, en dit naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december. Het rapport waarschuwt voor het stijgend aantal anti-atheïstische moorden en vervolgingen.

 

Tekst door de Unie van Vrijzinnige Verenigingen (www.demens.nu).

 

De International Humanist and Ethical Union (IHEU), de internationale koepelorganisatie van humanistische verenigingen, brengt jaarlijks een rapport uit over de situatie van atheïsten, humanisten, vrijdenkers en seculieren in de wereld en brengt de schendingen ervan in kaart.

 

Uit het rapport blijkt dat het aantal anti-atheïstische moorden en vervolgingen stijgt. Deze kunnen niet worden gezien als losstaande gebeurtenissen, maar als onderdeel van ‘een patroon van achteruitgang op grote schaal’. Het vestigt tevens de aandacht op zeven landen waar atheïsten en humanisten het afgelopen jaar actief werden vervolgd, waaronder Saudi-Arabië, Pakistan en Maleisië. Verschillende persoonlijke verhalen en individuele getuigenissen geven het rapport een gezicht achter de statistieken.

 

Wereldwijde samenwerking

Bob Churchill de communicatiedirecteur van IHEU en tevens hoofdredacteur van het rapport leidde de methodologie. Merete Bilde bevoegd met o.a. religieuze diplomatie op het European External Action Service (EEAS) pleitte vooral om meer erkenning te eisen als vrijzinnig humanisten, meer zichtbaarheid en actief hun deuren plat te lopen met concrete projecten. Dennis de Jong , Europarlementslid voor de groene fractie en tevens ondervoorzitter van het platform ‘Freedom of Religion and Belief & Religious Tolerance Intergroup’ hoopt dat het rapport meer gewicht in de weegschaal legt en dat de EU richtlijnen die opgesteld zijn voor het recht op vrijheid van religie en (on)geloof nauwer opgevolgd worden door de Europese lidstaten en daarbuiten.

 

Bedreigingen en paniek

Prithu Sanyal was actief in Bangladesh als vrijzinnig humanist en vocht vreedzaam voor vrijheid van mening, democratie en vrijzinnigheid. Hij getuigde gisteren emotioneel over hoe het voelde om in totale angst te leven nadat zijn atheïstische vriend brutaal vermoord werd in zijn eigen huis. Zelf werd hij ook bedreigd en uiteindelijk moest hij vluchten. Nu woont hij in Duitsland. Hij volgt de situatie in zijn thuisland op de voet.

 

“De situatie in Bangladesh wordt erger met de dag. Ik vrees dat mijn land meer en meer fundamentalistisch wordt, met een grotere agressie van de moslims naar andersdenkenden. De vrijheid van godsdienst lijkt te verdwijnen en de overheid lijkt dit zelfs te stimuleren”, aldus Prithu Sanyal.

 

Ook het Westen gaat niet vrijuit

Maar ook het Westen gaat niet vrijuit. “Er bestaat nog een grote kloof tussen wat de EU richtlijnen vertellen, en de praktijk”, vertelde Bob Churchill. “Zo was er een vrijdenker in het Verenigd Koninkrijk die op gemene wijze asiel geweigerd werd omdat de persoon niet voldoende de geschiedenis van het westerse humanisme kende. Ook in andere Europese landen zijn dergelijke weigeringen gekend.”

 

Naast de gevallen van antireligieuze discriminatie zijn er wereldwijd 55 landen die een of meer vormen van ernstige discriminatie ten aanzien van niet-religieuzen kennen. Dat kan gaan om gevangenisstraffen wegens blasfemie, fundamentalistische bekeringsdrang in overheidsscholen, en controle van personen- en familierecht door religieuze rechtbanken.

 

“Het is een rapport waar je niet vrolijk wordt”, zegt Bob Churchill. “Maar het is wel absoluut noodzakelijk dat we dit breed naar buiten blijven brengen.”

 

Meer info: www.iheu.org en www.freethoughtreport.com

 

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons. deMens.nu is tevens een stichtend lid van IHEU en is sedert jaren een actief lid die de rechten van vrijdenkers in de wereld helpt te verdedigen. Samen met hun Nederlandse collega’s van het Humanistisch Verbond Nederland hebben ze een campagne gemaakt om de situatie van vrijdenkers en vrijzinnig humanisten in de wereld aan te kaarten. De campagne bestaat uit kortfilms en interviews van drie vluchtelingen die hun respectievelijke landen hebben ontvlucht vanwege hun niet-gelovige levensbeschouwing. Hierin wordt uitgelegd waarom ze als misdadigers worden beschouwd en waarom ze schuldig werden bevonden: omdat ze niet in een religie geloven. Bekijk hier de webpagina www.whatsmycrime.nu