U bent hier

Op 1 juli werden er ijkingstoetsen voor verschillende opleidingen afgenomen op de campussen van Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen,  Universiteit Gent en KU Leuven. 3.503  leerlingen schreven zich in voor één van de 13 ijkingstoetsen.

 

In 2018 was deelname aan een ijkingstoets voor de eerste maal verplicht voor wie wilde starten in de bachelors Burgerlijk ingenieur en Burgerlijk ingenieur-architect. De resultaten van de tweede verplichte deelname van 2019 laten mooie gemiddelde resultaten optekenen, met een hoger gemiddelde en aantal geslaagden op de ijkingstoets Burgerlijk-ingenieur:  de 1.032 deelnemers aan deze ijkingstoets haalden gemiddeld een score van 11.08/20, wat zich vertaalde in een slaagpercentage van 64%.

 

Activerende werking

De universiteiten zijn tevreden met de activerende werking van de ijkingstoetsen. Uit een evaluatierapport van de eerste verplichte deelname van 2018 bleek immers dat deelnemers aangeven dat de ijkingstoetsscore hen aanzet om zelf meer inspanningen te leveren tijdens het academiejaar: zij zullen zich meer inzetten, zelf kennis opfrissen en hun studiemethode aanpassen. Met name deelnemers met een lage score geven aan geactiveerd te worden. Wie goed scoort op een ijkingstoets doet het vaak ook beter in het hoger onderwijs. De resultaten van de ijkingstoets van Burgerlijk ingenieur van dit jaar lijken alvast aan te geven dat ook inspanningen van aspirant-studenten in de voorbereiding naar de ijkingstoets vruchten afwerpt.

 

Uitgebreide feedback

De ijkingstoetsen hebben tot doel het studiekeuzeproces bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs te versterken. Op basis van het resultaat en de feedback weten de deelnemers of ze goed voorbereid aan de startkomen, of ze hun kennis en vaardigheden best verder aanvullen via een zomercursus, of dat een andere studiekeuze aangewezen is. De inhoud van de ijkingstoetsen dekt om deze reden remedieerbare vaardigheden af. Studenten worden op deze manier aangezet tot het gericht bijwerken van de punten waar ze minder sterk staan. Dit gebeurt aan de hand van uitgebreide feedback. 

 

Resultaten ijkingstoetsen

De deelnemers ontvangen allemaal binnen de 7 dagen na afleggen van de ijkingstoets persoonlijke feedback per e-mail met een verwijzing naar verdere ondersteuning. Alle deelnemers aan een ijkingstoets kunnen bij de diensten studiebegeleiding van de Vrije Universiteit Brussel, de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen ook terecht om hun resultaat mondeling te bespreken.

 

Tweede deelnamemoment op 31 augustus

Op 31 augustus wordt er een tweede deelnamemoment georganiseerd voor het merendeel van de aangeboden ijkingstoetsen. Deelnemers kunnen hiervoor inschrijven van 10 juli tem 16 augustus via de website www.ijkingstoets.be.

 

Hier vind je alle voorbereidingscursussen en ijkingstoetsen die aan de Vrije Universiteit Brussel georganiseerd worden.

 

Hier vind je alle infomomenten van de Vrije Universiteit Brussel.