“Het is mijn overtuiging dat de Verlichtingstraditie - het durven denken: de rede, de wetenschap, het humanisme en het possibilisme - vandaag de beste basis vormt om duurzaam het hoofd de bieden aan de existentiële onzekerheden van het leven”, zo st...

De Week Van