You are here

De Europese Unie: voor sommigen een zegen en voor anderen een regelrechte vloek. Volgens Mark Elchardus, socioloog aan de VUB, is Europa enkel leefbaar als gemeenschap van gemeenschappen. De EU indelen in voor- en tegenstanders is volgens professor Elchardus dus niet aan de orde. “Het heeft geen zin die brede waaier van onderling erg verschillende opvattingen en belangen samen te persen tot de simpele tegenstelling pro- versus anti-EU. Het is inmiddels wel duidelijk dat de politiek in de lidstaten en in de Unie naar een heel andere tegenstelling tendeert.” Lees het volledige opiniestuk op demorgen.be (+).