You are here

Hoe is kunst eigenlijk ontstaan? Marc De Bie, professor prehistorie aan de VUB, beantwoordde deze vraag aan Chantal Pattyn, presentatrice van het Klara-programma Pompidou. Professor De Bie zegt dat doorgaans wordt aangenomen dat artistieke expressie begonnen is bij de homo sapiens. Maar nieuw onderzoek suggereert dat de Neanderthalers hier eveneens reeds bezig mee waren in Spanje. Dat is volgens professor De Bie ‘baanbrekend’. Lees hierover meer op klara.be.