You are here

Het is voor dokters niet meteen het leukste aan hun job om patiënten slecht nieuws te vertellen. Toch is de bestie optie om de patiënt zo snel mogelijk te vertellen hoe de vork in de steel zit en de palliatieve zorgverlening ter sprake te brengen. Gaëlle Vanbutsele, onderzoekster verbonden aan de End-of-life Care Research Group van de VUB, zegt dat patiënten minder vrees zullen hebben voor het naderende einde als je er vroeg over begint. “Als patiënten vroeg in hun traject met het palliatieve geconfronteerd worden, zullen ze daar later positiever mee omgaan.” Maar dit blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn.

 

“We merkten ook dat artsen er aanvankelijk nogal huiverig tegenover stonden om vrij snel van ‘palliatieve zorg’ te spreken. Veel patiënten schrikken als ze die term voor het eerst horen”, zegt onderzoekster Vanbutsele. “In de palliatieve zorgverlening bekijken we een situatie holistisch: we kijken naar alles, ook de psychische, sociale en zelfs spirituele elementen.” Toch zijn er artsen die moeite hebben met de boodschap over te brengen bij bepaalde patiënten. “Tegenwoordig wordt er in de artsenopleiding wel aandacht besteed aan communicatievaardigheden. Maar uiteraard is niet iedereen even geschikt om boodschappen over het levenseinde te brengen”, aldus Vanbutsele.

 

Lees meer: 
Knack:
“De tandarts die recht in je ogen kijkt”

We zetten stilaan niet langer de ziekte centraal, maar de patiënt achter de ziekte.
-
Gaëlle Vanbutsele