You are here

De studiekansen van Brusselse scholieren met een leerachterstand verhogen en hen goesting geven in het hoger onderwijs. Dat is de ambitie van het BRUTUS-project. Het rekent daarvoor op het engagement van VUB-studenten die aan de slag gaan als tutor en studie- en huiswerkbegeleiding verzorgen in hun vakgebied. Maurine Benoit, studente Taal- en Letterkunde aan de VUB, volgde vroeger bijles Wiskunde. Nu is ze zelf tutor en geeft ze vol overgave bijles Frans aan Brusselse jongeren. 

 

Studenten die zich kandidaat willen stellen als tutor kunnen zich registreren via BRUTUS.

 

Tekst: Marnix Van Strydonck

 

Wat was jouw eigen ervaring met het BRUTUS-project op de middelbare school?

Maurine: Ik kreeg begeleiding van een BRUTUS-tutor voor wiskunde in het derde en vierde middelbaar. Onze tutor studeerde fysica en ik herinner me nog goed hoe de sfeer zeer anders was dan tijdens de gewone lessen. De hiërarchie viel zo goed als weg waardoor je ook met een aangenamer gevoel in de lessen zat. Doordat het een jonge student was kon je duidelijk een verschil voelen in de manier waarop de leerstof werd uitgelegd. Bij momenten benaderde hij bepaalde formules vanuit een ander perspectief. Dit hielp wel om de leerstof beter te begrijpen. In mijn geval gingen mijn punten hierdoor niet bepaald de hoogte in, maar de psychologische steun alleen was genoeg om mij door die jaren te helpen. Onze tutor besprak toen niet alleen het inhoudelijk aspect van de leerstof, maar ook de studiewijze en de manier waarop je de leerstof beter kon benaderen. 

Onze tutor besprak toen niet alleen het inhoudelijk aspect van de leerstof, maar ook de studiewijze en de manier waarop je de leerstof beter kon benaderen.
-
Maurine Benoit

Je bent nu zelf tutor Frans en hebt een jaar lang bijles gegeven. Heb je zelf het gevoel dat jouw leerlingen erop vooruit gaan?

Maurine: Bij sommige groepen was dit duidelijker dan bij anderen. De leerlingen zijn meestal Nederlandstalig, ook in hun thuisomgeving. Na een eerste gesprek wordt het snel duidelijk wat de obstakels zijn en tracht ik deze weg te werken door concrete stappen te ondernemen. Daarmee merk ik vaak een verschil bij de leerlingen tussen het begin en het einde van het semester. Het spreken zelf is vaak ook een uitdaging. De vooruitgang wordt vooral duidelijk wanneer ze fouten durven te maken waardoor ze eruit kunnen leren. Ik laat hen ook altijd weten dat ze er nooit bang voor moeten zijn. Zelf ben ik Franstalig en het overkomt mij natuurlijk ook.

 

Hoe word je zelf begeleid in je job als tutor?

Het belangrijkste is eigenlijk dat de leerkrachten van de jongeren die ik begeleid op voorhand voldoende info geven over hun leerlingen, zodat ik de eerste sessie succesvol kan aanvangen. Je werkt iedere keer twee uur lang aan vrij specifieke studieproblemen en dat verloopt natuurlijk veel efficiënter als je een goede briefing krijgt. Verder ben je vrij om de sessie in te vullen zoals je dat gepast vindt. Na verloop van tijd leer je de leerlingen beter kennen en wordt de voorbereiding op de komende sessie een automatisme. Het is vooral een kwestie van ritme op te bouwen waardoor je zo consistent mogelijk kan inspelen op de problemen van de leerlingen.

De vooruitgang wordt vooral duidelijk wanneer ze fouten durven te maken waardoor ze eruit kunnen leren.
-
Maurine Benoit

Denk je er zelf aan om in onderwijs te werken en heeft het BRUTUS-project hier een rol in gespeeld?

Maurine: Ja, uiteindelijk wel. Op dit moment zie ik me werkelijk lerares Frans worden. BRUTUS was initieel een experiment om na te gaan of dit wel iets voor mij zou zijn en ik moet toegeven dat ik mijn hart eraan kwijt ben. Spreken voor een groep is voor mij altijd een uitdaging geweest, zelfs tijdens mijn humaniorajaren, en dit was voor mij een manier om mijn angst hiervoor te confronteren. De ervaring heeft op dat vlak een enorm verschil gemaakt.

 

Zou je de ervaring aanraden bij andere studenten?

Maurine: Ja zeker, al is het maar om buiten de universitaire omgeving te treden. Het les geven op zich is al een enorm verrijkende ervaring. Het contact met de leerlingen is uniek en om ze te zien verbeteren maakt alle moeite meer dan waard.

 

In 2016 gingen 130 VUB studenten uit alle faculteiten aan de slag als tutor (de meerderheid op vrijwillige basis) om in 12 Brusselse scholen een 300 à 400 scholieren per semester te bereiken uit alle graden en alle onderwijsvormen. De studenten-tutoren krijgen een voorbereidende vorming en worden individueel opgevolgd doorheen het traject.

 

Er wordt samengewerkt met Schola-ULB, onderwijscentrum Brussel, IDLO & SBC.