You are here

Samen met de hele Europese Unie hield de Vrije Universiteit Brussel maandag om 12 uur een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de brutale aanslagen in Parijs op vrijdag 13 november. Op de campus van Etterbeek kwam de hele VUB-gemeenschap - studenten, personeel, professoren en onderzoekers - in groten getale opdagen voor het rectoraatsgebouw. Daar was voor de gelegenheid een podium opgetrokken waar na de minuut stilte Marjon Eberaert van ‘Students for Life’ en daarna VUB-rector Paul De Knop een korte toespraak hielden.

Together with the whole of the European Union, VUB held a minute of silence this Monday at 12 o’clock to commemorate the victims of the brutal attacks in Paris last Friday. A large part of the VUB community assembled in front of the Rectorate building. After the minute of silence, Marjon Eberaert of ‘Students for Life’ and rector Paul De Knop both held a short speech, against a backdrop of four flags flying at half-mast - one of which the tricolour of France. Students of the faculty of Medicine and Pharmacy also held a minute of silence at the VUB campus of Jette, as well as personnel of the University Hospital that is located on the same premises. 

 

In beide toespraken werden naast de aanslagen in Parijs ook die in Beiroet aangehaald, evenals de gruwel en de hel die de inwoners van Syrië en grote delen van het Midden-Oosten dagelijks ondergaan.

Be the change you want to see in the world
-
Marjon Eberaert

1 minuut stilte

Marjon Eberaert, die in naam van de studenten het woord nam, betoogde dat we niet mogen toelaten dat de angst voor elkaar en het onbekende het overnemen en ons zuur of verbitterd maken. “Het grootste monster zit in onszelf,” zei ze. Ze besloot haar toespraak met de woorden ‘Be the change you want to see in the world.’

Vandaag mag het denken zich vooral niet onderwerpen aan angst
-
Paul De Knop

Met de jaarlijkse Sint-Verhaegenstoet voor de deur herinnerde Paul De Knop in zijn toespraak vervolgens aan de leuze die de VUB aan Henri Poincaré ontleend heeft, namelijk dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf.

 

“Vandaag”, zei hij, mag het denken zich vooral niet onderwerpen aan angst.”

 

Hij wees er ook op dat de maatregelen en de acties die de VUB neemt om de vluchtelingen te helpen, onverminderd behouden blijven. Hij beëindigde zijn korte speech met de overtuiging dat “de duisternis nooit zal overwinnen.”

 

Ook in Jette minuut stilte
Ook op de Campus van Jette werd een minuut stilte gehouden, zowel door het personeel van het Universitair Ziekenhuis als door het personeel en de studenten van de faculteit Geneeskunde en Farmacie.

 

Lees hier de integrale toespraak van VUB rector Paul De Knop