You are here

Uit nieuwe statistieken van het Planbureau blijkt dat de provincie Limburg in 2040 zijn hoogtepunt bereiken met zo’n 894.000 inwoners, daarna zou het aantal inwoners dalen. Moet de provincie zich zorgen maken? Volgens VUB-demograaf Patrick Deboosere is de daling logisch te verklaren. “Dertig tot veertig jaar geleden was Limburg de provincie met de jongste bevolking, nu krijgt ze stilaan de oudste. Het sterftecijfer stijgt daardoor en het geboortecijfer daalt.” Reden tot paniek is er volgens professor Deboosere niet, omdat er geen sprake is van een leegloop. Het beleid valt bovendien bij te sturen. “Meer geboortes kun je wel stimuleren door het vrouwen makkelijker te maken om hun loopbaan te combineren met het gezinsleven.” Lees meer op hbvl.be (+).