You are here

Er zijn in de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) reeds 6.000 Belgische wagens beboet geweest, maar buitenlandse auto’s glippen steevast door de mazen van het net. Als er een punt komt dat Belgen deze behandeling niet langer pikken, kan dat grote gevolgen hebben. “Belgen die nu een boete krijgen, zouden ongelijke behandeling kunnen aanvoeren. Daarmee kan het hele boetesysteem op de helling komen”, zegt VUB-professor Michel Maus. De LEZ-wetgeving is echter niet discriminatoir, waardoor er geen beroep gedaan kan worden op het gelijkheidsbeginsel in de Belgische grondwet. “Hiervoor biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een kapstok.” Lees meer op bruzz.be.