You are here

22
August
The Environmental Sustainability of the Last Mile in Omnichannel Retail
22 August 2019

Doctoraatsverdediging van Heleen Buldeo Rai voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘The Environmental Sustainability of the Last Mile in Omnichannel Retail’.
Promotoren: prof. dr. Cathy Macharis en dr. Sara Verlinde
Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.

Read more