Vandaag werd het project ‘Green Energy Park’ voorgesteld: het grootste CO2-neutrale smart grid van Europa. Dit duurzame, lokale elektriciteits- en warmtenetwerk kan desnoods zelfstandig functioneren, gevoed door onder meer zonnepanelen en windmolens...

De Week Van